Verantwoord gebruik van diergeneesmiddelen

Medicijnen zijn chemische producten die in principe gevaarlijk zijn voor uw gezondheid (en die van anderen: kinderen, familie, personeel). Het gebruik van medicijnen is een noodzakelijk kwaad om erger te voorkomen. Vermijd direct contact met medicijnen.
Afvoer van medicijnen betekent chemisch afval afvoeren, handel daar naar!

Medicijnen zijn geregistreerd
Een goed medicijn is geregistreerd, herkenbaar aan REG NL op het etiket. Op het etiket staat ook de status van het medicijn: “vrij” (mogen aan iedereen verkocht worden), “UDA” (mogen door de veehouder worden gebruikt indien voorgeschreven door een dierenarts en gekocht bij de dierenarts) en “UDD” (mogen niet op uw bedrijf aanwezig zijn en mogen enkel door de dierenarts worden toegediend, uitzondering hierop vormen vaccins in het kader van het “zelf enten contract”).

Bewaren van medicijnen
In het algemeen kan men stellen dat medicijnen koel, donker en droog bewaard moeten worden. Voor alle flesjes en kleine medicijnverpakkingen kan men stellen dat een oude, niet aangesloten koelkast uitstekend voldoet.
Vaccins dienen in een koelkast op een temperatuur van 2-8 graden celsius te worden bewaard.
Voor grotere medicijnverpakkingen is een afsluitbare kast gewenst. Medicijnen mogen niet op de grond staan.
De gewenste bewaarcondities staan op de verpakking of op de bijsluiter vermeld.
Ruim regelmatig uw medicijnvoorraad op. Gooi medicijnen die over tijd zijn of die al een tijd geleden zijn aangebroken (zie “aangebroken verpakkingen”) weg als chemisch afval.
Kinderen en onbevoegden mogen niet bij uw medicijnen kunnen komen. 

Aangebroken verpakkingen
Noteer de eerste aanprikdatum op het etiket van het flesje. Vuistregel: na aanprikken is een flesje nog een maand te gebruiken. Gebruik nooit verkleurde of gevlokte diergeneesmiddelen.
Sluit de verpakking van poeders, mixen of dranken na gebruik. Noteer de aanbreekdatum op de verpakking. Vuistregel: poeders en mixen zijn na aanbreken nog een jaar te gebruiken (let ook op de verloopdatum op het etiket). 

Medicijnen door voer of drinkwater

Houdt u strikt aan de gebruiksaanwijzing die hoort bij het medicijn. Let op bij medicijnen die met voer worden toegediend: premix is bedoeld om door het voer te laten mengen (en mogen niet op het varkensbedrijf aanwezig zijn), topdressing is bedoeld om op het varkensbedrijf door het voer te mengen.
Poeders voor door het drinkwater kunnen het best eerst in oplossing worden gebracht in een (schone) emmer met gebruik van, meestal, lauw water. Lees de bijsluiter voor de juiste verwerkingsmethode. 

Injectietechnieken

i.m. Een injectie in de spieren (intramusculair) van het varken moet achter het oor in de nek gegeven worden. Daarbij moet de naald loodrecht op de huid ingestoken worden.

s.c. Een injectie onder de huid (subcutaan) van het  varken moet achter het oor in de nek gegeven worden. Daarbij moet de naald min of meer schuin in de huid ingestoken worden.

Bij rustig insteken en gebruik van een (nieuwe) scherpe naald reageert het dier minder heftig en is er minder kans op spuitplekken. 

Elk formaat dier zijn eigen  naald
Zeugen: 14 x 1 ½
Vleesvarkens: 14 x 1
Biggen: 18 x 5/8
De getallen staan op de zijkant van het naaldhoesje (lengte x dikte).
Bezuinig niet op nieuwe (scherpe, steriele) naalden! Waar zou u zelf graag mee geprikt willen worden?

Injectiespuiten
Maak na gebruik direct de spuit schoon (kraanwater) en bewaar hem op een schone plaats.
Revolverspuiten kunnen makkelijk uit elkaar worden gehaald  en in de vaatwasser worden gereinigd. Na gebruik en het schoonmaken de stelschroef een beetje los draaien zodat het rubber los komt van het cilinderglas, dit bevordert de levensduur en het gebruiksgemak.