Vaccineren

Voor varkens staat een groot assortiment vaccins te beschikking. Als het mogelijk is verdient vaccinatie de voorkeur boven medicatie. Vaccineren is veilig, werkt preventief en er is geen sprake van resistentie-ontwikkeling of van gevaar voor de voedselveiligheid.

Tot voor enkele jaren geleden was het bij wet verplicht dat alle vaccins door een dierenarts werden toegediend. Op die regel is een uitzondering gemaakt middels de regeling "Zelfvaccinerende varkenshouder".

Het starten van een vaccinatieprogramma dient goed te worden overwogen. Van te voren moet nagedacht worden over het te verwachten resultaat.

Om een inschatting te kunnen maken van het effect is het heel belangrijk dat er een goede diagnose wordt gesteld. Het niet goed stellen van een diagnose heeft in het verleden al meer dan eens geleid tot tegenvallende resultaten.