Drinkwater

Het volgende onderstreept het belang van water voor dieren:
"Een dier dat vrijwel al zijn vetreserves kwijt raakt en meer dan de helft van alle spiereiwitten kan in leven blijven. Als een dier slechts 10% van zijn lichaamsvocht verliest zal het overlijden."

Water is zeker niet minder belangrijk dan voer maar krijgt om de een of andere reden minder aandacht. Dat terwijl een varken gemiddeld 2 tot 2,5 keer zoveel water opneemt als dat ze voer opnemen! Voeg daarbij het gegeven dat een varken dat droogvoer krijgt verstrekt voor haar vochtopname volledig afhankelijk is van het aangeboden water. Wij, mensen, nemen heel veel van onze dagelijkse vochtbehoefte op uit groente en fruit, koffie, thee, melk, een biertje en zijn daarom minder afhankelijk van een goede waterkwaliteit. Dat is toch een essentieel verschil.

Water wordt in toenemende mate gebruikt om bijvoorbeeld medicijnen toe te dienen aan varkens.

Drinkwater aanzuren

Tijdens het leven van een varken zijn er vele zaken die een negatieve invloed kunnen hebben op de gezondheid en productie van uw varkens. Belangrijke voorbeelden hiervan zijn: drinkwaterhygiëne, darmgezondheid en verteringsproblemen. De kreet "70% van de weerstand zit in je buik" komt niet uit de lucht vallen. Het grootste deel van de antistoffen die in het lichaam worden aangemaakt komen uit de buik!

Met name rond periodes van stress is het belangrijk dat drinkwaterhygiëne en darmgezondheid in orde zijn en de dieren een optimale ondersteuning krijgen. Neem voor meer informatie over goede drinkwaterzuren, die daarvoor gebruikt kunnen worden, contact op met een van onze varkensdierenartsen.