Hogere gezondheid

Verbetering van de gezondheidsstatus op uw varkensbedrijf levert naast vele euro's ook veel werkplezier op, dat is de ervaring van nederlandse varkenshouders die de stap inmiddels hebben gezet. Hogere gezondheid is ook een must. Het maatschappelijk draagvlak voor het gebruik van antibiotica wordt steeds kleiner. Dit resulteert onder andere in het vaststellen van de Dier Dag Dosering en onderscheid tussen 1e en 2e keus antibiotica. De Oosthof is de eerste praktijk in Nederland die in 2009 al een DDD voor haar klanten heeft vastgesteld. Ook nu loopt de Oosthof voorop in het terug dringen van het gebruik van 2e keus middelen en het aanbieden van alternatieven voor deze antibiotica. Dit is een belangrijk onderdeel is het werken naar een hogere gezondheid.