Ziektes/verzorging
Ziektes/verzorging
Lees verder
Noaberbig
Noaberbig
Lees verder
Landbouwhuisdieren en paard: 0544-356050
Varkens

Schaalvergroting binnen de varkenshouderij gaat in zeer hoog tempo. Protocollaire begeleiding en een hoog kennisniveau wordt van de dierenartsen en de andere begeleiders verwacht. 10 varkensdierenartsen werkzaam vanuit 3 praktijken met in totaal 30 dierenartsen in Gelderland en Overijssel zijn in 2003 een samenwerkingsverband aangegaan. Sindsdien is gewerkt aan bijscholing, gerichte probleembenadering en structurering van aanpak.

Kennisnetwerk
Als “De Oosthof” dierenartsen vormen wij één van de grotere spelers op de markt. Door ons interne en externe kennisnetwerk is het mogelijk om u te adviseren op een manier die past bij uw bedrijf: toekomstgericht zonder onzin.

"Betere gezondheid, beter resultaat"
Is het uitgangspunt voor onze bedrijfsbenadering. Daar vanuit redenerend zijn medicijnen bij de bedrijfsvoering een noodzaak, maar het gebruik dient tot een minimum te worden beperkt. Bij de keuze van een medicijn wordt door ons allereerst op effectiviteit en veiligheid gelet.

En toch dichtbij
Alle wijsheid op varkensgebied komt nu uit het Oosten. De samenwerkende Oosthof dierenartsen werken vanuit verschillende dierenartsenpraktijken in de regio Twente-Achterhoek. Altijd een dierenarts in de buurt. Belangrijk bij een bezoek dat eigenlijk niet kan wachten en makkelijk bij een onverwachte medicijnbestelling.