Geplaatst op: 9-5-2014

GD stelt Listeriose bij runderen vast

Bij enkele runderen die afgelopen maand voor sectie zijn aangeboden bij de GD, is listeriose vastgesteld. Dat meldt de gezondheidsdienst op haar website. Voordat deze runderen doodgingen of geëuthanaseerd werden, vertoonden ze hersenverschijnselen.

Hersenverschijnselen, koorts en verwerpen (abortus) zijn bij herkauwers de belangrijkste verschijnselen van een infectie met de bacterie Listeria monocytogenes. De bacterie is gevonden in 42 verschillende soorten zoogdieren, 22 verschillende soorten vogels, vissen, insecten en bij de mens, en wordt daarom ook geregeld geïsoleerd uit mest, afval, grond, water en planten.

Opname van besmet voer of contact met geïnfecteerde dieren, bijvoorbeeld via mest, kan een infectie veroorzaken. Bij herkauwers zijn slecht geconserveerde kuilen of kuilen met een grote hoeveelheid grond, hoog RAS en natte bijproducten de belangrijkste oorzaken. Besmetting van de kuil gaat via aanklevende grond of mest van dieren die de bacterie bij zich dragen (dragers). Vooral in de winter, maar ook in het voorjaar treedt de infectie op via slecht geconserveerde, droge kuilen waarin de bacterie zich heeft kunnen vermenigvuldigen. Ook in beschimmelde kuildelen kan het aantal bacteriën snel toenemen.

Infecties komen bij herkauwers tot stand via kleine wondjes in de mondholte en het neus- of oogslijmvlies, en verspreidt zich vervolgens via de zenuwbanen naar het verlengde merg. De route via het maagdarmkanaal wordt bij herkauwers van ondergeschikt belang gezien. Klinische verschijnselen starten vaak vanaf drie tot vier weken na de opname van besmet voer. De hersenverschijnselen kenmerken zich door incoördinatie, cirkelen (meestal linksom), afwijkende houding van de kop, eenzijdige aangezichtsverlamming, verlamming van de tong, dus speekselen en niet kunnen slikken. Abortus treedt op in het laatste derde deel van de dracht, en geregeld blijven deze dieren aan de nageboorte staan. Ook kan L. monocytogenes (subklinische) mastitis veroorzaken.

Bacteriologisch onderzoek van de verworpen vrucht of van de vaginale uitvloeiing kan de klinische diagnose tot twee weken na verwerpen bevestigen. Bij een hersenvliesontsteking kan dat door middel van onderzoek van ruggemergvloeistof en door het karakteristieke histologische beeld in de hersenen bij sectie. Bij mastitis kan onderzoek op de melk duidelijkheid geven.

Wanneer een infectie is vastgesteld, is het belangrijk om bij het treffen van maatregelen rekening te houden met het feit dat listeriose een zoönose is, vooral bij bedrijven met een publieke functie.

Bron: www.veearts.nl