Afbeelding: Carla

Luchtwegaandoeningen

Even voorstellen.
Mijn naam is Carla Korsten. Ik ben werkzaam als rundveedierenarts bij GELRE Dierenartsen.
Samen met mijn man heb ik drie dochters. Sinds mei 2006 werk ik in deze praktijk, nadat ik in 2005 ben afgestudeerd. 

Mijn werkgebied richt zich de laatste jaren bijna uitsluitend op het rundvee, daarnaast houd ik me bezig met de melkgeitenhouderij. Een groot deel van de tijd houd ik me bezig met bedrijfsbegeleiding.
Mijn voorkeurskennisgebied met betrekking tot het rundvee is longgezondheid, problemen hiermee spelen zich vooral af bij het jongvee.

Longgezondheid

Luchtwegproblemen zien we voornamelijk bij het jongvee, vrijwel altijd in het eerste levensjaar. Daarnaast zijn er enkele ziekteverwekkers die ook bij volwassen dieren problemen kunnen veroorzaken.

We zien nogal eens op bedrijven dat bijna alle aandacht uitgaat naar de melkkoeien, daar wordt tenslotte de boterham mee verdiend. Maar vergeet niet dat de kalveren en pinken de koeien van de toekomst zijn! Gun ze een optimale opfokperiode en u verdient het dubbel en dwars terug.

Hoestende kalveren zijn misschien niet iets waar u dagelijks bij stilstaat of over nadenkt, maar longschade in de opfokperiode is wel degelijk een probleem dat tot (economische) schade kan leiden op latere leeftijd. De schade bestaat vooral uit groeivertraging, behandelingskosten en gedwongen afvoer van dieren die teveel schade hebben opgelopen. Behandeling van dieren met longontsteking zal vaak bestaan uit het toedienen van antibiotica, de meest voorkomende reden van antibioticagebruik in de eerste twee levensjaren.

Met de huidige maatregelen die moeten leiden tot het reduceren van het antibioticagebruik is het zeker zinvol om ook kritisch te kijken naar het antibioticagebruik bij het jongvee.

Welke oorzaken zijn er voor longproblemen?

Als er problemen zijn met de longgezondheid van kalveren, is er over het algemeen niet sprake van één oorzaak die de problemen verklaart. Het gaat meestal om een combinatie van factoren. Huisvesting, klimaat en ventilatie, weerstand van de dieren, infectiedruk en voeding hebben allemaal een rol.

Uit onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat een goede biestvoorziening van grote invloed is op de kans of een kalf later wel of geen longontsteking zal krijgen.
Naast kalverdiarree is ook de longgezondheid van uw kalveren een goede reden om de biestvoorziening op uw bedrijf te optimaliseren.

Indien nodig zal via diagnostiek in beeld worden gebracht welke infectieuze oorzaak er ten grondslag ligt aan de longproblemen. Denk hierbij bijvoorbeeld ook aan IBR en BVD, naast de klassieke veroorzakers van pinkengriep, het BRS-virus, parainfluenza en pasteurella.

Tenslotte maken we gebruik van de bovilis protection scan, een programma waarmee door het invullen van een vragenlijst samen met uw dierenarts een helder beeld kan worden verkregen hoe het op uw bedrijf gesteld is met de risico’s die uw veestapel loopt op het gebied van longgezondheid. Er wordt daarbij gekeken naar IBR, BVD en pinkengriep.
Aan de hand van de bovilis protection scan kunt u in overleg met uw dierenarts een beslissing nemen welke risico’s u bereid bent te lopen en welke risico’s u liever wilt uitsluiten door bv uw aankoopbeleid aan te passen of over te gaan tot vaccinatie. Vaccinatie wordt hierbij vaak gezien als een soort verzekering om ervoor te zorgen dat er geen ziekteverschijnselen optreden.

Afbeelding: smoking%20cows

Hoe gaan we te werk?

Binnen de Oosthof hebben we de kennis en techniek in huis om jongveestallen goed te kunnen beoordelen wat betreft klimaat en ventilatie.

Een eenmalige investering die u veel goede tips kan opleveren om de omstandigheden voor uw kalveren dusdanig te verbeteren zodat ze niet ziek worden, geen groeiachterstand oplopen en het antibioticaverbruik verminderd kan worden.
Er wordt hierbij gekeken naar de ventilatie en het klimaat in de stal.
We kunnen een rookproef uitvoeren, luchtsnelheid en temperatuur van oppervlakten meten en de concentraties aan ammoniak en koolstofdioxide in beeld brengen. Ook de oriëntatie van de stal, leeftijden en groepsindeling komen aan bod.

Kortom, de situatie op uw bedrijf in relatie met de longgezondheid wordt uitgebreid in beeld gebracht en door uw dierenarts voorzien van het juiste advies.

                                                                              Een investering in de toekomst van uw melkvee!