Afbeelding: koeien aan voerhek

Huisvesting runderen

Goede huisvesting bevordert in hoge mate een goed bedrijfsresultaat. Huisvesting heeft grote invloed op de weerstand van uw vee tegen ziektes en op de infectiedruk in de stal. Met een goede huisvesting gaan gezondheid en productie vaak haast vanzelf naar wens. Daardoor is een goede huisvesting goed voor het welzijn van de koe en van de boer.

Veranderingen in huisvesting zijn vaak lange termijn keuzes. Daarom is het van groot belang dat die keuzes goed zijn. De rundveedierenartsen van onze praktijken hebben veel ervaring met en kennis van de verschillende huisvestingssystemen en kunnen meedenken en adviseren ten aanzien van nieuwbouw en verbouw. Daarbij hebben natuurlijk gezondheidsaspecten onze speciale aandacht. Maak gebruik van onze kennis zodat u de goede keuzes maakt.

Bij plannen betreffende veranderingen in de huisvesting kan het nuttig zijn gebruik te maken van de specialisaties die wij binnen de Oosthof rundveedierenartsen kennen. Wij noemen deze specialisaties voorkeurskennisgebieden. Wij kennen de volgende:

 

Graag werken wij samen met u aan ons motto: BETERE GEZONDHEID, BETER RESULTAAT