Afbeelding: hooglander kalf achter moeder

Vruchtbaarheid

Werken aan een betere diergezondheid houdt zeker ook in: werken aan een goede vruchtbaarheid.

Uiteraard doen wij aan drachtcontrole en aan het vaststellen van afwijkingen aan eierstokken of baarmoeder en behandeling daarvan. Deskundig en tegen concurrerende tarieven.
 
Een goede vruchtbaarheid is afhankelijk van veel factoren. Hieronder volgt een opsomming van een flink aantal daarvan. 
 1. Het ras is van grote invloed; van bijvoorbeeld de Holsteiner is bekend dat met name de tochtuiting te wensen overlaat.
 2. Erfelijkheid binnen koefamilies (cysteus worden).
 3. Voeding (beginnende in de droogstand) en de gevolgen van de negatieve energiebalans (cystes/blazen, inactieve eierstokken, embryonale sterfte).
 4. De tijd besteed aan tochtwaarneming is erg belangrijk, dit doen buiten de voertijden! De tochtuiting kan door veel genoemde oorzaken minimaal zijn en daardoor o zo belangrijk deze dan niet te missen.
 5. Been-klauwproblemen; hoe slechter ter been, des te slechter de tochtuiting.
 6. De ruimte die de koe nodig heeft om zich te uiten, aangebonden of vrij loslopend.
 7. Vloercondities; hoe gladder, des te onzekerder de koe tijdens de tochtuiting.
 8. Infecties in de baarmoeder kan een stalprobleem zijn.
 9. Algemene infecties als bijvoorbeeld BVD en IBR, oorzaak van vroeg embryonale sterfte.
 10. Mineralen; met name van selenium is bekend dat de vruchtbaarheid negatief wordt beïnvloed in geval van tekorten, maar een overmaat is ook schadelijk.
 11. Moment van insemineren. Het is beter laat in de tocht te insemineren dan vroeg gezien de overlevingskansen van het zaad en het moment van de eisprong. ’s Avonds tochtig dan de volgende dag insemineren, ’s ochtends tochtig dan ’s avonds.
 12. Kwaliteit van de inseminatie (DHZ); de kwaliteit van het zaad is belangrijk, maar ook hoe er met het zaad omgegaan wordt (ontdooien, inseminatie handeling).
 13. Onderschat stress invloeden niet! Voorbeelden als een te hoge stalbezetting of een hoge buitentemperatuur werken sterk negatief op het resultaat. 
 
De dierenarts is de deskundige bij uitstek om deze factoren samen met u te wegen, zowel om niet optimale vruchtbaarheid te verhelpen als te voorkomen. 
 
Vruchtbaarheid een belangrijke factor bij ons motto: BETERE GEZONDHEID, BETER RESULTAAT.