Afbeelding: Friesian

Klauwgezondheid

Klauwgezondheid wordt beïnvloed door huisvesting en voeding en ook, zij het in iets mindere mate, door infectieziekten.

Klauwgezondheid op zijn beurt heeft invloed op vruchtbaarheid, op stofwisselingsziekten en op levensduur.

Vele bedrijfsprocessen grijpen op elkaar in. Om deze reden is het belangrijk dat klauwgezondheid een onderdeel is van de veterinaire advisering en bedrijfsbegeleiding.
 
Gezonde klauwen en benen zijn van groot belang voor het goed functioneren van melkkoeien en voor het dierwelzijn. Klauwaandoeningen vormen voor de veehouder een belangrijke schadepost. De meeste problemen zijn echter goed aan te pakken en te behandelen. Belangrijk hierbij is dat er inzicht wordt verkregen in aandoeningen op een bedrijf en dat de juiste diagnose wordt gesteld.
Een samenspel tussen veehouder, klauwbekapper en dierenarts moet er voor zorgen dat er voor het juiste plan van aanpak gekozen wordt. Belangrijk daarbij is dat de klauwbekapper bijhoudt dan wel aangeeft welke klauwaandoeningen hij tegenkomt op het bedrijf en in welke mate. Vervolgens kunnen deze meegenomen worden in een bedrijfsaanpak.
 
Preventie is natuurlijk het sleutelwoord, het voorkomen van klauwaandoeningen moet altijd het einddoel zijn.
 
Werken aan klauwgezondheid omvat de volgende taken:
• Het continue werken aan optimale voeding, optimale huisvesting en een lage infectiedruk.
• Erfelijkheid en dus stierkeuze spelen natuurlijk een belangrijke rol.
• Preventief bekappen 2 tot 3 keer per jaar.
• Snel ingrijpen wanneer een individuele koe kreupel is.
 
Bespreek uw bevindingen en die van de klauwbekapper met uw begeleidend dierenarts en werk samen aan een betere klauwgezondheid. Door een betere klauwgezondheid een beter dierwelzijn en een betere productie. Want:
BETERE GEZONDHEID, BETER RESULTAAT
 
Binnen GELRE Dierenartsen heeft Bas Toxopeus zich gespecialiseerd in de klauwgezondheid van rundvee. Klik hier voor verdere info over zijn voorkeurskennisgebied.