Vaccinatie paard

Influenza en Tetanus

Een goede bescherming tegen luchtweginfecties en Tetanus  kan worden verkregen met een goed vaccinatieschema. Het nauwkeurig volgen van het vaccinatie schema is ziektekundig maar ook voor deelname aan de wedstrijdsport belangrijk.
De basisvaccinatie tegen Influenza bestaat uit 2 vaccinaties die minimaal 21 en maximaal 92 dagen na elkaar worden toegediend. In de tussenliggende periode mag er niet aan wedstrijden worden deelgenomen. Vervolgens moet  jaarlijks (dus  niet later dan 12 maanden na de vorige vaccinatie) opnieuw gevaccineerd worden.  Een vaccinatie dient minimaal 6 dagen voor een wedstrijd te zijn toegediend. Indien u aan internationale (FEI) wedstrijden deelneemt  moet uw paard elke 6 maanden en 21 dagen voor aanvang van de wedstrijd  gevaccineerd  worden.

Vaccinatie paard

Drachtige merries
Influenza Tetanus:
Om een merrie en haar veulen optimaal te beschermen dient de merrie 4-6 weken voor de verwachte veulendatum extra gevaccineerd te worden tegen Influenza en Tetanus. Hierdoor is de merrie beter beschermd en worden er voldoende antistoffen tegen Influenza Tetanus aangemaakt die met de biest doorgegeven worden aan het veulen.

Rhinopneumonie:
Rhinopneumonie is een luchtweginfectie  die ook abortus kan veroorzaken bij dragende merries. U kunt uw dragende merrie beschermen door vaccinatie in de 5e, 7e en 9e maand van de dracht.

Veulens
Ook veulens moeten in het 1e levensjaar gevaccineerd worden tegen Influenza tetanus. Als de merrie gevaccineerd is volgens bovenstaand schema (extra booster 4-6 weken voor de verwachte veulendatum) heeft het veulen via de biest voldoende antistoffen tegen Influenza en Tetanus gekregen om de eerste vaccinatie uit te voeren op 6 maanden leeftijd. Indien de merrie niet geboosterd is  of mogelijk onvoldoende biest heeft opgenomen kan de 1e vaccinatie al op 4 maanden leeftijd gegeven worden. Het veulen dient dan wel ook op 6 maanden normaal gevaccineerd en 4 weken later geboosterd  te worden. Hervaccinatie van veulens als jaarling op 12 maanden leeftijd.

Huidschimmel
Vaccinatie tegen Dermathofytose (huidschimmel) is een relatief nieuwe therapie met goede  resultaten.  De vaccinatie kan (preventief) toegediend worden aan gezonde paarden in besmette omgeving.  Paarden die geïnfecteerd zijn met huidschimmel  en symptomen hebben kunnen gevaccineerd worden, het genezingsproces wordt verkort met meerdere weken in vergelijking met vroeger gebruikte methodes (wassen). Preventieve vaccinatie beschermt tenminste voor 9 maanden. Voor nadere informatie en toepassing  kunt u contact opnemen met onze paardendierenartsen.