Ontwormen paard

De noodzaak tot het ontwormen van paarden is erg afhankelijk van de huisvesting en de beweidingsomstandigheden.  In tegenstelling tot wat vroeger geadviseerd werd is er geen algemeen ontwormingsschema te geven zonder kennis van de omstandigheden waarin uw paarden worden gehouden. Om een goed advies te geven adviseren wij u om 2x per jaar mestonderzoek te laten uitvoeren zodat er vastgesteld kan worden of de uitscheiding van wormeieren zo hoog is geworden dat ontwormen noodzakelijk is. 80% van de volwassen paarden die worden ontwormd hebben namelijk geen of een zeer geringe wormbesmetting, ontwormen is dan ongewenst  in verband met het ontstaan van resistentie tegen wormmiddelen!

Om te voorkomen dat uw paard de schone voorjaarsweide besmet is maart-april  de beste periode om mestonderzoek te doen. Mocht uw paard besmet zijn dan kunt u  voordat uw paard de weide opgaat ontwormen en wordt de weide niet besmet. Vervolgens laat u, na de “zomerbesmetting” van het weiland, in augustus-september opnieuw mestonderzoek doen.

Drachtige merries
Een drachtige merrie dient op geleide van een mestonderzoek te worden ontwormd. Tevens de merrie ontwormen op de dag van geboorte van het veulen, hiermee voorkomt u besmetting van het veulen  door larven in de moedermelk.

Veulens
Een veulen dient op 4 maanden leeftijd voor de 1e maal te worden ontwormd met een middel tegen spoelwormen.  Het is belangrijk om te weten dat er restistentie is ontstaan bij de behandeling van spoelwormen met het middel Ivermectine. Het reeds lang bestaande middel Strongid (werzkzamestof Pyrantel) werkt echter nog uitstekend. Alleen wanneer uw veulen rond de 14e levensdag veulendiarree heeft zult u het veulen eerder  moeten behandelen met een middel dat werkzaam is tegen veulenworm (S. Westri ). De 2e behandeling tegen spoelwormen volgt op 5-6 maanden leeftijd. In oktober/november is het verstandig om faeces onderzoek uit te laten voeren ter controle op een spoelworm en of rodebloedworm infectie. 

Aan de hand van de uitslag krijgt u, van de paardendierenarts, advies over het gbruik van het juiste ontwormingsmiddel.

Opfok en bedrijven  met intensieve beweiding
Deze bedrijven vergen een aparte aanpak. Voor een juist advies, aangepast aan de omstandigheden van uw bedrijf,  kunt u contact opnemen met een van de paardendierenartsen.