Afbeelding: grazend paard

Jaarlijkse gezondheidscontrole paard

Zowel in het voorjaar als in het najaar moeten de meeste paarden omschakelen naar een ander bewegings- en voedselpatroon.
In het najaar loopt de weideperiode ten einde en komen de paarden voor het grootste deel van de dag op stal te staan, in het voorjaar gebeurt het omgekeerde.

Deze omschakelingen vragen om een erg groot aanpassingsvermogen van uw paard.

Een paard dat niet geheel fit is kan door deze veranderingen in de problemen komen met als gevolg; verminderd presteren, vermageren, gevoeliger voor koliek en infecties.
Om te voorkomen dat uw paard hiermee te maken krijgt is het mogelijk om uw paard een keer per jaar aan een gezondheidscontrole te onderwerpen.

De gezondheidscontrole bestaat uit de volgende onderdelen:

- Algemeen klinisch onderzoek (hart, longen darmen etc)
- Gebitscontrole
- Mestonderzoek
- Bloedonderzoek

Met bovenstaande onderzoeken krijgt u een compleet beeld omtrent de gezondheid en fitheid van uw paard.
Bij afwijkingen wordt in overleg met de eigenaar een behandelplan opgesteld, verder krijgt u uitgebreide informatie op het gebied van voeding, huisvesting en verzorging.