Koliek bij het paard

Koliek is een verzamelnaam voor een aantal ziektebeelden bij paarden waarbij steeds sprake is van buikpijn. Bij koliek is altijd sprake van een spoedgeval. Als u vermoedt dat uw paard koliek heeft, neemt u dan eerst contact op met uw eigen dierenarts. Deze zal beoordelen of het paard te vervoeren is. 

Wat zijn de verschijnselen van koliek?
Koliek kan zich op verschillende manieren manifesteren. Vooral het gedrag van uw paard geeft aanwijzingen over de aard van het probleem:
• trappen naar de buik;
• rollen;
• gestrekt staan;
• wijdbeens gaan staan alsof het paard moet plassen;
• flemen;
• zweten;
• liggen en weer opstaan.

Is genezing mogelijk?
Of koliek succesvol behandeld kan worden hangt af van de ernst van de situatie en het soort koliek.

Soorten koliek
•    Meest voorkomende is krampkoliek. Door bijvoorbeeld het eten van te veel gras in een te malse wei. Dit is eenvoudig te verhelpen met een darmkrampen stillende injectie
•    Daarna komt de verstoppingskoliek. Vaak ontstaan door te weinig beweging of verveling. Paarden eten dan bijvoorbeeld veel strooisel. Deze vorm van koliek is vaak door te laxeren te verhelpen.
•    Zandkoliek komt vaak voor bij paarden die in een weide lopen met te weinig gras. Maar ook wanneer paarden in een paddock worden bijgevoerd met hooi op het zand. 
•    Afsluitingskoliek door liggingsveranderingen van de darm. Dit zijn altijd ernstige kolieken die operatie vereisen.

Voorkomen
Uit bovenstaande kunt u opmerken dat veel kolieken worden veroorzaakt door dis- managment van de eigenaar.

Er zijn een aantal zaken waar u als eigenaar invloed op heeft om er voor te zorgen dat de kans dat uw paard koliek krijgt kleiner wordt. 
•    Regelmatig mestonderzoek op wormeitjes en zand
•    Regelmatige gebitsverzorging (minimaal 1x per jaar)
•    Goede voeding (Voorkomen van grote veranderingen van het voedselaanbod) Hierbij is regelmaat zeer belangrijk
•    Voldoende beweging, ook hierbij is regelmaat van belang. 

Therapie
Als uw paard koliek heeft staan de dierenartsen van GELRE Dierenartsen 24 uur per dag voor u klaar om uw paard te behandelen. Naast de behandeling bij u aan huis bieden wij de mogelijkheid om uw paard ter observatie en behandeling op de kliniek te stallen.