Afbeelding: benen-dressuur

Orthopedie paard

Kreupelheden zijn een van de meest voorkomende aandoeningen van het paard. Het stellen van een juiste diagnose is het hoofddoel van een uitgebreid kreupelheidsonderzoek.
Om tot een juiste diagnose te komen hebben wij de beschikking over de juiste kennis en moderne onderzoeksapparatuur.

Om een goed kreupelheidsonderzoek uit te kunnen voeren hebben wij de beschikking over een verharde monsterbaan, een harde en zachte volte.

Na een uitgebreide klinische beoordeling kunnen wij met behulp van digitale röntgenapparatuur en echografie tot een juiste diagnose komen en een passende therapie aanbieden. De therapeutische mogelijkheden op orthopedisch gebied aan onze kliniek zijn; medicamenteuze behandelingen, orthopedisch beslag, en chirurgie.

Wij werken op het gebied van kreupelheden nauw samen met een hoefsmid die zich heeft toegelegd op orthopedisch beslag.