Geplaatst op: 13-2-2014
nieuwsbrief paard

Nieuwsbrief april 2013

“Maand van de gebitscontrole bij het paard!”
Het gebit van het paard is van groot belang voor het welzijn van het paard. Door een slecht verzorgd gebit kunnen gezondheid- en/of rijtechnische problemen ontstaan. Denk hierbij aan vermagering door onvoldoende opname van voedingsstoffen, koliek, verstopping, slecht aannemen van het bit enz.
Graag willen wij u uitnodigen om in de maand april uw paard voor een GRATIS gebitsinspectie aan te bieden bij onze paardenkliniek te Lichtenvoorde.
Uw paard wordt onderzocht en zo nodig behandeld door paardendierenarts/tandarts Filip de Graaf. Mocht een behandeling noodzakelijk zijn dan zal de behandeling zo mogelijk aansluitend aan de gebitscontrole worden uitgevoerd. Uiteraard zullen de kosten van de behandeling vooraf met u besproken worden.
Tevens is er gelegenheid om uw paard na de gebitscontrole te laten vaccineren.
Om een afspraak te maken voor een gebitscontrole belt u 0544-356050.
                                       

Ontwormen?
Nu het voorjaar er weer aan komt loopt de temperatuur weer op. Hierdoor komt de wormuitscheiding bij paarden ook weer opgang. Om te voorkomen dat uw paarden de schone weides besmetten is het verstandig  mestonderzoek te doen en zo nodig voor het uitweiden te ontwormen.
Breng van ieder paard 1-2 mestballen in een apart (goed gemerkt!) zakje naar een van onze vestigingen.(mest mag niet ouder zijn dan 24 uur!) Desgewenst maakt onze laborante om de kosten voor u te drukken een mengmonster. De uitslag en het eventuele ontworm advies volgen telefonisch door een van onze paardendierenartsen.
Ook voor een verantwoord ontworm advies voor merrie en veulen kunt u contact opnemen.
 Met vriendelijke groet,

Paardendierenartsen: Filip de Graaf en Ben Boschker