Afbeelding: merrie en veulen 4

Gynaecologie paard

Bij GELRE Dierenartsen is uw fokmerrie in goede handen. 
Sinds het begin van de tachtiger jaren hebben de paardendierenartsen zich toegelegd op de vruchtbaarheidsbegeleiding van het paard. Hierdoor is veel ervaring en kennis aanwezig. Ook wordt er gebruik gemaakt van de nieuwste technieken en materialen.

De meeste extra onderzoeken, zoals bijvoorbeeldeen slijmmonster van de baarmoederwand om te kijken of de merrie "schoon" is, worden gedaan in ons eigen laboratorium.