Geplaatst op: 21-6-2016
Tante Biotica

Suske en Wiske helpen dierenartsen in strijd tegen antibioticaresistentie

Dierenartsen spelen, net als huisartsen, een belangrijke rol bij terughoudend antibioticagebruik. Te veel of onzorgvuldig gebruik werkt antibioticaresistentie in de hand. Eigenaren van (huis)dieren zijn niet altijd op de hoogte van risico’s van antibioticagebruik en van het feit dat de klachten ook vaak zonder antibiotica kunnen overgaan.

De komende periode wordt veel extra aandacht besteed aan het onderwerp antibioticaresistentie. De publiekscampagne richt zich nu ook op dierenartsen en dierenbezitters. De campagne legt het probleem van antibioticaresistentie uit. Verder is het doel kennis over de werking en het zorgvuldig gebruik van antibiotica te vergroten. De speciale Suske en Wiske Tante Biotica werd in dit kader al eerder verspreid bij huisartsen en apotheken.
De poster is een gezamenlijk initiatief van het ministerie van Economische Zaken, de beroepsorganisatie van dierenartsen (KNMvD) en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

One Health

Antibiotica worden gebruikt om infecties bij dieren en mensen te behandelen. De Nederlandse aanpak van antibioticaresistentie ligt bij de zorg en de veehouderij. Daarnaast neemt Nederland specifieke maatregelen op de gebieden voedsel en milieu, want ook daar zijn de gevolgen van onjuist en onzorgvuldig antibioticagebruik merkbaar. Deze brede aanpak is de One Health benadering. Daarmee wil de Nederlandse overheid antibioticaresistentie tegengaan.

Bron: Rijksoverheid

Suske en Wiske helpen dierenartsen in strijd tegen antibioticaresistentie