Geplaatst op: 2-5-2013

Chip en registratie hond is verplicht

Honden die na 1 april 2013 in Nederland worden geboren moeten binnen 7 weken gechipt zijn en moeten binnen 8 weken worden geregistreerd bij een databank. Ook alle honden die vanaf deze datum worden geïmporteerd moeten binnen 2 weken worden geregistreerd. Op deze manier proberen ze illegale hondenhandel aan te pakken. Door het chippen zijn illegale handelaren en fokkers makkelijker op te sporen. Ook bij mishandelde, verwaarloosde of achtergelaten honden is met de chip de eigenaar te achterhalen.

Volgens het nieuwe besluit moet de fokker van de honden de chip door een dierenarts of beroepsmatige chipper in laten brengen en de eerste registratie doen. Honden uit het buitenland zijn al gechipt om Nederland in te mogen. De koper van de hond moet bij aankoop vragen om een bewijs van de chipregistratie. Zodra de hond in eigendom is van de nieuwe eigenaar moet die het identificatienummer van de chip binnen twee weken met de eigen naam en adresgegevens laten registreren. Ook daarna zijn eigenaren verplicht om veranderingen zoals een verhuizing, overlijden of verkoop van de hond door te geven aan de databank. Doet men dit niet dan is men in overtreding en riskeert men een boete.
 
Op de website Chipjedier.nl kunt u lezen wat de regeling voor betekent en hoe men aan de verplichte registratie gehoor kan geven. Hier vindt u ook een overzicht van de aangewezen databanken.