Afbeelding: konijn en kind

Omgang met konijnen

Konijnen zijn prooidieren. In de natuur lopen ze overal gevaar om ten prooi te vallen aan een roofdier. Vaak zijn dit roofvogels die de konijnen vanuit de lucht aanvallen en oppikken. Voor een konijn komt het gevaar dus altijd van bovenaf en optillen, ook door mensen, is voor een konijn beangstigend. Ook “tamme” konijnen vinden het vaak niet prettig om opgetild te worden. Voor (jonge) kinderen zijn konijnen dan ook niet de ideale huisdieren. (Ratten zijn bijvoorbeeld veel geschikter voor kinderen.)

Konijnen hebben aandacht en gezelschap nodig. Met name buitenkonijnen zijn vaak eenzaam in de winterperioden, omdat eigenaren dan minder vaak buiten komen en dus minder tijd aan hun konijn besteden. Het konijn telkens binnenhalen in de winter en daarna weer naar buiten is vanwege het grote temperatuursverschil (en het optillen en heen en weer dragen) geen goed idee. In dit geval is het soms beter voor het konijn (zeker als het noodgedwongen toch alleen leeft) binnen te huisvesten (en eventueel in de zomer naar buiten). Zo krijgt het konijn waarschijnlijk al meer aandacht.
 

Hanteren konijn

Wen uw konijn al op jonge leeftijd aan uw aanraking. Neem hiervoor de tijd en bouw het rustig op. Aai het konijn zachtjes, terwijl het konijn gewoon met 4 pootjes op de grond zit. Werk met iets lekkers om het konijn naar u toe te lokken en het konijn te belonen voor zijn toenadering. Belangrijk hierbij is om konijnen van de zijkant te benaderen. De ogen van het konijn zitten ook aan de zijkant en zo ziet het konijn uw handen aankomen, waardoor het konijn minder zal schrikken. Wanneer u het konijn zo min mogelijk optilt en op bovenstaande manier contact maakt, krijgt het konijn vertrouwen in u. U zult merken dat het konijn de aandacht prettig gaat vinden. Het konijn zal de oogjes sluiten en de kop op de grond leggen voor een uitgebreide aaibeurt. Op dit moment heeft u zijn vertrouwen gewonnen!

Begin pas met optillen als het konijn gewend is aan aaien en aanraken en til het konijn alleen op als het noodzakelijk is. Wanneer u het konijn op wilt tillen, is het het beste is om het konijn met 1 hand voorzichtig om de borst te pakken en met de andere hand de achterhand te ondersteunen. De rug van een konijn is vrij zwak, probeer dus te voorkomen dat het konijn tijdens het oppakken plots erg tegen begint te spartelen. (Konijnen kunnen dan namelijk gemakkelijk hun rug breken!) Dit voorkomt u door het konijn dicht tegen uw lichaam aan te houden als u het konijn optilt.

Konijnen zien erg slecht. Een konijn zal dan ook schrikken van snelle, onverwachte bewegingen. Ze herkennen u, net zoals ze andere konijnen herkennen, aan uw geur, vorm en stemgeluid. Als u het hok benadert, maak dan ook geluid zodat het konijn niet plotseling van u schrikt.
 

Agressie konijn

Een konijn dat uitvalt naar uw handen doet dit niet omdat het een agressief konijn is, maar omdat het bang is en niet gewend aan uw toenadering / aanraking. Alleen wanneer een konijn niet meer kan vluchten zal het zichzelf uit angst op deze manier proberen te beschermen. Ook wanneer een konijn voortdurend uit zijn hok getild wordt kan het dit gedrag ontwikkelen. Aandacht is zeker belangrijk, maar wel op de juiste, rustige manier (zie boven bij omgang konijn). Zorg dat het konijn uit eigen initiatief zijn hokje uit kan komen en toenadering kan zoeken. Als het konijn terug in de kooi moet, lok het konijn dan met eten.

Een konijn rond de leeftijd van 5-8 maanden kan door hormonale veranderingen (puberteit) plotseling naar u uitvallen. Het konijn kan zeer territoriaal gedrag gaan vertonen. Castratie / sterilisatie kan hiervoor een oplossing zijn (geen garantie!).

Opvoeding konijn

Een konijn is op te voeden! Je kunt konijnen van alles leren door middel van belonen met iets lekkers wanneer ze iets doen wat u wilt. Konijnen kunnen zelfs getraind worden! Slechte gewoontes afleren is ook mogelijk, het duurt alleen iets langer. Probeer te voorkomen dat het konijn datgene doet wat hij niet mag en biedt hem een alternatief aan, waarvoor het konijn beloond kan worden met iets wat het konijn lekker vindt. Een konijn mag nooit geslagen of bestraft worden. Dit zal het konijn niet begrijpen en zal alleen maar schuwer worden.