Erlichiose

• Wordt voornamelijk overgebracht door Rhipicephalus sanguineus teek, maar soms ook door Ixodes ricinus.

• De parasiet Ehrlichia canis nestelt zich in bepaalde witte bloedcellen.

• Ziekteverschijnselen: o.a. hoge koorts, kortademigheid, braken, vergrote lymfeklieren en bloedingneigingen.

• De behandeling bestaat uit een antibioticumkuur.

• Ehrlichia infecties zijn ook bekend bij de kat.