Afbeelding: close up kat

Entingen

Virussen en bacteriën zijn continu aanwezig in de omgeving van uw kat. Dankzij een goed werkend immuunsysteem krijgen deze over het algemeen geen kans om uw kat ziek te maken. Het immuunsysteem is continu paraat en gaat bij het binnen dringen van een indringer deze meteen te lijf. Sommige ziekteverwekkers kunnen zich echter zo snel vermeerderen dat het immuunsysteem dit niet kan bijbenen. Het geïnfecteerde dier wordt dan ziek of gaat zelfs dood. Hier bieden entingen een uitkomst. Een enting wordt ook wel een vaccinatie genoemd.

Als een dier geënt wordt, wordt er een kleine hoeveelheid gedode of verzwakte ziekteverwekker ingespoten. Het immuunsysteem heeft nu de tijd om deze indringer op haar gemak te leren kennen. Deze kennis wordt opgeslagen in het zogenaamde immunologisch geheugen. Wordt dit “geheugen” vaker in een korte tijd met de zelfde verwekker geconfronteerd dan blijft het gedurende langere tijd paraat. Vandaar dat een puppy- of kittenenting in de eerste levensweken herhaald wordt. Raakt uw huisdier na enting besmet met de echte ziekteverwekker dan is hij of zij er klaar voor. De ziekteverwekker maakt geen kans. Het regelmatig (jaarlijks) op maat herenten zorgt ervoor dat deze preventieve weerstand op pijl blijft.

Katten  worden vooral geënt tegen katte- en niesziekte, verder zijn entingen mogelijk tegen hondsdolheid, FIP,  FeLV en Bordetella.

Katteziekte is een zeer besmettelijke virale aandoening. Zieke dieren hebben koorts, diarree en braken. Genezing is niet mogelijk.

Niesziekte, is een virusziekte die vooral de voorste luchtwegen aantast. Als complicatie kan er een  longontsteking optreden. Eenmaal besmette dieren blijven vaak levenslang besmet. Deze dieren krijgen vaak meerdere keren per jaar te maken met ontstekingen van het neus- en oogslijmvlies. Zij niezen dan, hebben last van vieze ogen en een snotterige neus.

Hondsdolheid, ook katten zijn hier, net als mensen gevoelig voor. De ziekte komt in Nederland niet voor. Gaat uw kat mee op reis naar het buitenland dan is de enting tegen hondsdolheid verplicht.

FIP, is een door een virus veroorzaakte besmettelijke ontsteking van het buikvlies. Enting is mogelijk maar wordt zelden toegepast. Alleen in heel specifieke omstandigheden kan enting nuttig en noodzakelijk zijn.

FeLV, dit virus, dat in Nederland bijna niet voorkomt, veroorzaakt leukemie. Enting is mogelijk maar wordt niet routinematig gedaan.

Bordetella, deze bacterie  komt met name voor in pensions en asiels waar meerdere kitten bij elkaar zitten. Enting is mogelijk en wordt door sommige pensions gevraagd. Bij deze enting wordt door middel van een spray een klein beetje entstof in de neus van uw kat gebracht.