Afbeelding: file1321292258699

Castratie van de kater

Wij adviseren om elke kater te castreren om zodoende het zwerfkattenprobleem in Nederland zoveel mogelijk te verkleinen. Het bezwaar van het ‘intact’ laten van een kater is dat hij vaak overgaat tot het plassen om zo zijn territorium af te bakenen ("sproeien"), dat hij veel op pad is en daarbij een vechtpartij niet uit weg gaat, en dat hij tijdens deze omzwervingen zorgt voor nageslacht.

Een kater kan zonder nadelige gevolgen voor de ontwikkeling vanaf 6-7 maanden leeftijd worden gecastreerd. Het is een misverstand dat de wijdte van de plasbuis bij jong gecastreerde katers kleiner zou zijn. De kans dat de kat hierdoor een verstopte plasbuis krijgt is niet  groter dan voor een niet gecastreerde soortgenoot.

Vertoont uw kater al sproeigedrag dan dient zo snel mogelijk tot castratie overgegaan te worden.

Voor de castratie van uw kater dient u  telefonisch een afspraak te maken. Omdat ook dit onder narcose gebeurd dient uw kater op de dag van de operatie nuchter te zijn. De castratie van de kater gebeurt onder volledige anesthesie. Uw kater krijgt voorafgaand aan de ingreep een pijnstillende injectie.

De recovery vindt plaats op de praktijk en u kunt uw kater dezelfde dag weer komen ophalen.