Afbeelding: giardia

Giarda infectie bij hond en kat

Giardia is een parasiet die wereldwijd voorkomt bij vele diersoorten waaronder hond, kat en ook bij mensen. Bij hond en kat wordt deze parasiet zeer regelmatig aangetroffen. De parasiet, Giardia duodenalis, wordt aangemerkt als een zogenaamde zoönose. Dit betekent dat uw huisdieren wanneer zij de parasiet bij zich hebben, deze op mensen kunnen overdragen.

Wat zijn de verschijnselen van Giardia bij mijn dier?
Verschijnselen die passen bij een Giardia probleem zijn (terugkerende) diarree, verminderde groei van jonge honden, vermageren en soms ook verminderde vitaliteit. Jonge honden worden het meest getroffen maar ook bij oudere honden houden wij er rekening mee. Katten lijken veel minder vaak klachten te hebben. Zowel bij de hond als de kat kan een Giardia infectie symptoomloos verlopen. De dieren hebben dan geen problemen maar kunnen wel de parasiet uitscheiden en dus andere dieren besmetten. Als wij de diagnose stellen is dit meestal naar aanleiding van klachten van het maagdarmkanaal.

Hoe wordt Giardia aangetoond?
De diagnose wordt gesteld door onderzoek van de ontlasting. De Giardia parasiet wordt aangetoond met een Antigeen ELISA test. Het is lang niet altijd eenvoudig om de diagnose te stellen aangezien een geïnfecteerd dier niet continue de besmettelijke “cysten” uitscheidt. Daarom wordt vaak de ontlasting van drie dagen als “mengmonster” onderzocht. Soms is een herhaling van de test toch noodzakelijk.
Mocht u twijfelen of uw huisdier Giardia heeft dan is het nuttig om een  bij een van onze klinieken een afspraak te maken en alvast een ontlasting monster mee te nemen.

Hoe wordt Giardia behandeld?
Gelukkig is een goede behandeling voorhanden. Vaak is een meerdaagse kuur voldoende om de parasiet te elimineren. Fenbendazole ( Panacur ) is momenteel de best werkbare stof. Naast de medicinale behandeling is het erg belangrijk om ook wanden, vloeren, voer- en waterbakken zeer grondig te reinigen. Dit kan met heet water en een huishoudelijk schoonmaakmiddel. De ontlasting van Giardia patiënten kunt u het beste  opruimen zodat het niet in de omgeving blijft liggen. Heeft u meerdere huisdieren dan is het verstandig om ze allemaal gelijktijdig te behandelen. Veel honden en katten zijn namelijk drager zonder dat ze verschijnselen vertonen. Aangezien deze dragers andere huisdieren en soms ook mensen kunnen besmetten is behandeling van belang.
Behalve de kuur die u meekrijgt zijn stringente hygiënische maatregelen dus van groot belang. Anders is het risico op herbesmetting heel reëel.

Kan ik zelf Giardia krijgen van mijn huisdier?
Er zijn verschillende types bekend van Giardia duodenalis. Bij de mens geven de types A en B problemen, bij de hond de types C en D en bij de kat type F. De kans op overdracht van de parasiet van huisdier op de mens lijkt  dan ook niet groot
 Het lijkt voordat exact duidelijk is hoe dit zit verstandig om honden en katten met Giardia als mogelijk besmettelijk voor de mens te beschouwen. Goede hygiëne maatregelen (handen wassen en geen direct contact met ontlasting) dienen zeker in acht genomen te worden.

Giardia wordt door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) aangemerkt als een ziekte die over kan gaan van dier op mens. De symptomen bij mensen (vooral kinderen) zijn: diarree, buikpijn, een slechte voedingstoestand en groeistoornissen. In de westelijke, geïndustrialiseerde landen is Giardia bij mensen zelfs de meest voorkomende darmparasiet. Mocht uw huisdieren Giardia hebben en in de directe omgeving zijn mensen met klachten van het maagdarmkanaal dan is het wel verstandig om uw huisarts in ieder geval op de hoogte te brengen.

Hoe raakt mijn hond of kat besmet met Giardia?
Besmetting vindt plaats door opname van cysten. Deze komen voor in met name vochtige omgeving. Besmet water (plassen, sloten, poelen) likken aan planten of grond waar zich cystes bevinden of opeten van ontlasting zijn bronnen van infectie.
Ons gematigde klimaat is goed  geschikt voor de overleving. Bij hogere temperaturen en een lage luchtvochtigheid gaan de cystes dood. Maar in gunstige  omstandigheden blijven de cystes vermoedelijk een aantal weken tot mogelijk meerdere maanden besmettelijk.

 

Afbeelding: panacur