Castratie hond

Castratie hond

Bij de castratie van een reu verwijdert de dierenarts beide testikels (zaadballen). Uw hond gaat daarbij volledig onder narcose. In het algemeen wordt een reu alleen gecastreerd als er medische of praktische klachten zijn, die gebaseerd zijn op (een teveel aan) testosteron. Immers door de castratie, waarbij beide testikels worden verwijderd, wordt de productie van testosteron sterk verminderd. Binnen 6 uur na de castratie is de hoeveelheid testosteron in het bloed al vrijwel nul. Er wordt nog wel wat testosteron elders in het lichaam geproduceerd, met name in de bijnieren. Medische redenen zijn prostaatproblemen of tumoren in de testikels. Een praktische reden kan zijn, dat uw reu hyper-sexueel gedrag vertoont, en niet te houden is als er in de buurt een loopse teef rondloopt.

In de puberteit komt de productie van geslachtshormonen pas goed op gang. Dat heeft onder meer gevolgen voor de groeischijven in de botten. De groeischijven worden “gesloten”, er treedt geen verdere lengtegroei meer plaats. Vroegtijdige castratie kan dus leiden tot grotere dieren.

Vanaf het moment dat uw reu ongeveer zes maanden oud is komt hij voor castratie in aanmerking.

Voordelen van castratie:
• De reu zal minder weglopen omdat hij minder behoefte heeft achter loopse teven aan te gaan (95% succes).
• De reu heeft minder neiging tegen iets of iemand op te 'rijden' of tegen iets aan te plassen (95% succes).
• Een ontsteking van de voorhuid wordt meestal minder.
• Er is minder kans op ontstekingen of een goedaardige vergroting van de prostaat.
• De reu wordt minder fel ten opzichte van andere reuen (± 60% succes).
Nadelen van castratie:
• De reu heeft na de castratie de neiging om dik te worden door veranderde hormoonspiegels. Door het aanpassen van de hoeveelheid voeding kunt u het gewicht op peil houden.
• De operatie kan niet ongedaan worden gemaakt.
• Heel soms komt het voor dat de vachtstructuur van reuen van bepaalde rassen na de castratie verandert. Dit kan bijvoorbeeld optreden bij de Spaniel.

Cryptorch
Bij sommige reuen zitten één of beide testikels nog in de lies of zelfs in de buik. Het is echter niet nodig een hond om déze reden te castreren, maar mocht uw hond om andere redenen in aanmerking komen voor castratie of voor een andere operatie, overweeg dan deze testikels gelijk te laten verwijderen uit de buik of lies. Meer informatie over cryptorchidie leest u hier.

Let op! Na de castratie kan de reu nog korte tijd vruchtbaar zijn omdat er nog sperma aanwezig is.

Hoe verloopt de operatie?
U brengt de reu ’s ochtends, op een van te voren afgesproken tijdstip naar de Dierenkliniek en u heeft ervoor gezorgd dat de hond die ochtend niets heeft gegeten. Drinken mag wel. In de loop van de ochtend wordt de hond onder narcose geopereerd. De hond krijgt een injectie tegen de pijn en een injectie met een antibioticum. Na de operatie wordt de reu naar de uitslaapkamer gebracht. Als de hond wakker is, wordt u gebeld en wordt afgesproken wanneer de hond weer naar huis kan, dat is meestal in de loop van de middag. Bij het ophalen van de hond bespreekt de assistente met u de nazorg. Mocht u nog vragen hebben neemt u dan gerust contact met ons op.
Het gaat om een operatie onder algehele narcose. Elke operatie brengt een zeker risico met zich mee, al is dit bij de huidige anesthesiemiddelen heel klein. 

Alternatieven voor castratie
Tegenwoordig kan de dierenarts een hormoonimplantaat inbrengen dat de testosteronproductie blokkeert. Tijdelijke onvruchtbaarheid wordt bereikt vanaf 6 weken na inbrengen tot tenminste 6 maanden erna. Tijdens deze periode zal men een aanzienlijke verkleining van de testikels zien. Na uitwerking van het implantaat zullen de testikels geleidelijk weer hun oorspronkelijke omvang bereiken en zal ook de vruchtbaarheid weer terugkeren. Dit is een prima middel voor het verkrijgen van tijdelijke onvruchtbaarheid bij fokreuen.

Castratie hond