Fracturen / botbreuken

Na een trauma (een ongeluk of een val) kan een dier botten breken. Deze botbreuken kunnen op verschillende plaatsen voorkomen en soms uiterst gecompliceerd zijn. Er zijn veel verschillende technieken om botbreuken te behandelen.  Afhankelijke van de ernst en de aard van de botbreuk kan de dierenarts kiezen voor ingipsen (spalken) , pennen , platen en schroeven , externe fixatie of combinaties hiervan. Onze operatiekamer is ingericht om bot- en gewrichtoperaties uit te kunnen voeren. 

Breuk voor en na OK