Lyme Borreliose

• Wordt overgebracht door Ixodes ricinus; de meest voorkomende teek in Nederland.

• 20 – 40% van de Ixodes-teken is besmet met de bacterie Borrelia burgdorferi.

• Ziekteverschijnselen: koorts en lusteloosheid in combinatie met een wisselende kreupelheid. Soms treedt een nierontsteking
  op.

• Voor de mens is deze ziekte zeer gevaarlijk (ziekte van Lyme). Voor meer informatie zie www.rivm.nl infectieziekten, of
  vraag aan de balie de brochure Lyme-borreliose.

• Honden worden in de meeste gevallen niet ziek.

• Borrelia is niet besmettelijk voor de kat.