Babesia

In Nederland zijn bij een aantal honden infecties met Babesia aangetoond (o.a. in Limburg en de omgeving van Arnhem en Den Haag). Babesia wordt hoofdzakelijk overgebracht door de Dermacentor-teek. Deze teek werd tot voor kort alleen in Zuid-Europa aangetroffen, maar heeft zich door veranderingen in het klimaat ook hier kunnen vestigen. In West-Brabant, Zeeland en in de duinen van Noord-Holland lijkt de Dermacentor-teek zich te hebben gevestigd.

• 10% van de Dermacentor-teken is besmet met Babesia. 

• Babesia is een parasiet van de rode bloedcellen. De belangrijkste gevolgen van een infectie komen dan ook door het
  uiteenvallen van de rode bloedcellen. 

• Ziekteverschijnselen: sloom, kortademig, bleke slijmvliezen, koorts en koffiekleurige urine. De diagnose wordt bevestigd
  door middel van bloedonderzoek. 

• Een snelle behandeling kan de hond redden. 

• Babesia bij de kat is zeldzaam.