Afbeelding: spoelworm cyclus hond

Spoelworm

Geschat wordt dat er jaarlijks 3 tot 6 miljoen mensen te maken hebben met in het lichaam rondtrekkende larven van de spoelworm Toxocara, afkomstig van hond en kat, met tienduizend gevallen die tot ziekte leiden.

De volwassen worm Toxocara leeft in de darm van hond en kat en legt daar de eitjes, tot 200.000 per dag! De eieren komen met de ontlasting naar buiten. Na een rijpingsperiode van 2 weken zijn ze besmettelijk voor de mens. Vooral kinderen die buiten spelen in zandbakken en volwassenen die graag tuinieren, zonder op tijd de handen te wassen, lopen het grootste risico. Zelfs in potgrond en compost zijn eitjes gevonden.

Een goede persoonlijke hygiëne, het opruimen van de ontlasting van huisdieren om de infectiedruk in de omgeving te verminderen, en kinderen niet blootstellen aan een besmette omgeving zijn de belangrijkste preventieve maatregelen. De kans dat een mens besmet raakt door aaien van een hond of kat wordt als nihil beschouwd en niet van betekenis.

Na opname van de besmettelijke eitjes komen in de maag de larven vrij, die een trektocht door het lichaam gaan maken en vervolgens in een ruststadium overgaan. In de meeste gevallen merkt de gastheer (mens of dier) hier niets van, bij ernstiger infecties wel door aantasting van de organen waar de larven doorheen trekken, zoals vage buikklachten bij kinderen.

Zo komt de larve, in uitzonderlijke gevallen, ook terecht in het oog. Recente informatie wijst erop dat tot wel 10 van de 100.000 kinderen hiermee te maken kan krijgen. De diagnose zal echter in veel gevallen door onbekendheid in combinatie met het vage klachtenbeeld gemist worden.

Na een infectie met spoelwormen wordt weerstand opgebouwd. Oudere dieren hebben dus minder wormen “aan boord” dan dieren onder de leeftijd van één jaar.