Rasgroep 7 Voorstaande honden

De Staande Hond wijst de jager het wild aan door er zoveel mogelijk roerloos voor te blijven staan. Het “staan” kwam reeds al bij de Brakken voor. Later ging men de honden er speciaal op fokken. De honden dreven het wild naar de jager en lieten zich met het wild vangen onder een net. Later kwam de jacht met het geweer en leerde de Staande Hond ook om wild te apporteren.