Heupdysplasie (HD) onderzoek

Heupdysplasie (HD) onderzoek

Om heupdysplasie bij verschillende hondenrassen te verminderen wordt het verplicht gesteld om bij bepaalde hondenrassen de ouders te onderzoeken op HD. Dit gebeurd door middel van röntgenfoto’s van de heupen.

Deze foto’s dienen op een speciale manier gemaakt te worden. De foto’s worden in rugligging gemaakt. Hierbij is het erg belangrijk dat de hond exact recht ligt om de foto’s goed te kunnen beoordelen. Daarom worden de foto’s, bij voorkeur, onder narcose gemaakt.

De hond moet minimaal 12 maanden oud zijn. Er zijn uitzonderingen op grote honden rassen. Hierbij kunnen er foto’s gemaakt worden op 18 maanden leeftijd. Daarnaast is het een voorwaarde dat de hond een NHSB nummer heeft.

Deze foto’s dienen op een speciale manier gemaakt t e worden. De foto’s worden in rugligging gemaakt. Hierbij is het erg belangrijk dat de hond exact recht ligt om de foto’s goed te kunnen beoordelen. Daarom worden de foto’s, bij voorkeur, onder narcose gemaakt.

De hond moet minimaal 12 maanden oud zijn. Er zijn uitzonderingen op grote honden rassen. Hierbij kunnen er foto’s gemaakt worden op 18 maanden leeftijd. Daarnaast is het een voorwaarde dat de hond een NHSB nummer heeft.

Wanneer de foto’s zijn gemaakt worden deze verzonden naar de Raad van Beheer. Deze worden beoordeeld door een wisselend team van drie deskundige beoordelaars. 

De beoordeling wordt gegeven in HD- A t/m HD- E. Dit gaat van vrij van heupdysplasie (A) tot ernstig misvormd (E)

De beoordeling
De röntgenfoto word beoordeeld door een wisselend panel van deskundige beoordelaars. 
Er wordt gekeken naar:
•    De vorm van de heupkommen en heupkoppen
•    De diepte van de heupkommen (Norbergwaarde)
•    De aansluiting van de heupkoppen in de heupkommen
•    De aanwezigheid van botwoekeringen langs de randen van heupgewrichten

Voor meer informatie: Raad van Beheer