Maagtorsie hond

Veel eigenaren van grote hondenrassen zullen helaas ervaring hebben met een maagtorsie (maagdraaiïng). Grote honden met een diepe borstkas zijn daar extra gevoelig voor. Hoewel het op elke leeftijd kan voorkomen, bestaat er een groter risico bij middelbare tot hogere leeftijd. Een snelle uitzetting van de maag met voedsel, vocht en gas (door ingeademde lucht of door ‘gisting’) kan leiden tot een draaiïng. Een exacte oorzaak hiervoor is echter nog niet bekend. Verschillende risico-factoren betreffen, zoals eerder genoemd, de lichaamsbouw (grootte, borst-buik-dimensie), maar ook omgevingsfactoren spelen mee: voeding, ophoping van maaggas, stress. Vermoed wordt dat ook de maag-ophangbanden een rol spelen, evenals maagbewegingen, de positie van de maag en bepaalde hormonen, maar dit is niet zeker.

Afbeelding: maagdraaiing

Klachten ontstaan gewoonlijk vrij acuut. De hond wordt onrustig, gaat hijgen, speekselen en wil braken zonder dat er iets komt. De buik zet uit en de hond vertoont ernstige pijn. Deze toestand kan al gauw leiden tot shock en zelfs tot overlijden binnen een aantal uren na het ontstaan.

Een maagtorsie is levensbedreigend en moet zo snel mogelijk verholpen worden. Om deze nare en zeer pijnlijke aandoening te voorkomen, kunnen we de maag preventief vastmaken aan de buikwand, om een maagkanteling te voorkomen. Dit noemen we een gastropexie (gastro= de maag betreffend, pexie= vasthechting). Ook dit kan nu met behulp van de laparoscoop.

Een maagtorsie is een spoedgeval. Indien u vermoedt dat uw hond een maagdraaiing heeft; neem dan direct contact op met de praktijk 0544-356055!