Laparoscopische operatie cryptorch

Cryptorchidie is een aangeboren afwijking waarbij de zaadballen (testikels) van een mannelijk dier niet vanuit de buik indalen in de balzak (het scrotum). Normaal gebeurt dit vlak na de geboorte door verkorting van een bindweefselbandje. Indien dit niet volledig gebeurt, kan de zaadbal in een abnormale positie blijven zitten: in de buikholte of in de liesstreek. De afwijking komt het meest maar aan één kant voor, maar kan ook beiderzijds voorkomen. ‘Cryptorche’ testikels zijn kleiner, zachter en proportioneel misvormd.

Er wordt aangeraden om een ‘cryptorche’ hond volledig te castreren, dat wil zeggen dat beide testikels verwijderd worden. Niet alleen omdat niet-ingedaalde zaadballen eerder de neiging hebben tumoren te ontwikkelen, maar ook omdat vermoed wordt dat de afwijking een erfelijke oorsprong heeft.

Afbeelding: Afbeelding1
Afbeelding: Afbeelding2
Een normale en een cryptorche testikel

Als de zaadbal zich in de liesstreek bevindt, is deze vaak uitwendig te voelen, zeker als het dier volledig ontspannen is. Dit kan echter bemoeilijkt worden door vet in de lies.

Er kan geprobeerd worden de niet ingedaalde testikel op te sporen met behulp van echografie, maar ook dit is niet altijd eenvoudig.

Vroeger werden niet ingedaalde testikels opgespoord door de buik chirurgisch te openen naast de penis van de reu. Omdat hier een groot bloedvat loopt en de ruimte die je creëert, en daarmee ook het zicht, erg beperkt is, gaf dit wel eens complicaties. Tegenwoordig wagen we ons daar niet meer aan en doen we deze operaties via laparoscopie. Dat wil zeggen dat we met een camera de buik in gaan en de testikels zo opsporen. Door de ruimte die je hebt door deze minimaal invasieve techniek, is het zicht ook optimaal en de kans op complicaties minimaal. De dieren herstellen veel sneller van een dergelijke kijkoperatie dan vroeger het geval was. De pijnbeleving blijkt, wetenschappelijk bewezen, ook beduidend minder te zijn.

Afbeelding: Afbeelding3