Gastropexie

Veel eigenaren van grote hondenrassen zullen helaas ervaring hebben met een maagtorsie (maagdraaiïng). Grote honden met een diepe borstkas zijn daar extra gevoelig voor. Hoewel het op elke leeftijd kan voorkomen, bestaat er een groter risico bij middelbare tot hogere leeftijd. Een snelle uitzetting van de maag met voedsel, vocht en gas (door ingeademde lucht of door ‘gisting’) kan leiden tot een draaiïng. Een exacte oorzaak hiervoor is echter nog niet bekend. Verschillende risico-factoren betreffen, zoals eerder genoemd, de lichaamsbouw (grootte, borst-buik-dimensie), maar ook omgevingsfactoren spelen mee: voeding, ophoping van maaggas, stress. Vermoed wordt dat ook de maag-ophangbanden een rol spelen, evenals maagbewegingen, de positie van de maag en bepaalde hormonen, maar dit is niet zeker.

Afbeelding: maagdraaiing

Klachten ontstaan gewoonlijk vrij acuut. De hond wordt onrustig, gaat hijgen, speekselen en wil braken zonder dat er iets komt. De buik zet uit en de hond vertoont ernstige pijn. Deze toestand kan al gauw leiden tot shock en zelfs tot overlijden binnen een aantal uren na het ontstaan.
Een maagtorsie is levensbedreigend en moet zo snel mogelijk verholpen worden. Om deze nare en zeer pijnlijke aandoening te voorkomen, kunnen we de maag preventief vastmaken aan de buikwand, om een maagkanteling te voorkomen. Dit noemen we een gastropexie (gastro= de maag betreffend, pexie= vasthechting). Ook dit kan nu met behulp van de laparoscoop.

De voordelen van een laparoscopische operatie in het algemeen zijn
•    De techniek is ‘Minimaal Invasief’, dat wil zeggen dat we met minimale schade opereren. Er is dan ook wetenschappelijk bewezen dat deze techniek veel minder pijnlijk is
•    Hierdoor herstellen de dieren sneller
•    En hoeven de dieren ook minder diep onder narcose
•    De chirurg heeft beter zicht op wat men doet en kan tevens een goed beeld krijgen van de omringende organen
•    Er gaat enkel steriel gas  de buik in en uit, anders dan bij de ‘gewone’ sterilisatie, waarbij de buikholte via de snede in contact staat met de (onsteriele) omgevingslucht
•    Door de kortere operatie-duur hoeven de dieren minder lang onder narcose te blijven
•    Minder kans op complicaties, bijvoorbeeld nabloedingen of wondinfecties
•    De hond hoeft meestal geen kraag om

Afbeelding: vastzetten maag

Alle bovengenoemde voordelen zijn ook bij een gastropexie van toepassing, met als toevoeging dat zeker bij deze ingreep de buikwond minimaal zal zijn.  Daarbij kan deze ingreep gecombineerd worden met de sterilisatie. Zeker voor de grote rassen is dit een meerwaarde!
                        
(Opmerking: een maagovervulling kan niet worden voorkomen met een gastropexie)

Heeft u nog vragen omtrent de gastropexie? Aarzel dan niet om contact op te nemen met onze praktijk in Lichtenvoorde via telefoonnummer 0544-356055 of via [email protected].