Afbeelding: Puk na OK hond dermoid

Puk; Dermoid Sinus

Puk, een Newfoundlander-teef van 2.5 jaar, kwam bij ons met een bultje op haar hoofd. Onder haar hoofdhuid was een klein gezwel voelbaar dat met een streng naar de huid liep. Bij nadere inspectie van de huid aldaar zagen we een piepklein gaatje waar enkele haren uitstaken.

Het gaatje in de huid en het strengetje met gezwel werden omsneden en geheel verwijderd. Nadien hebben we het verwijderde weefsel opengesneden en bekeken: de streng mondde uit in een blind zakje (het gezwel) dat gevuld was met talg en haren. Aan de binnenkant van 'het zakje' zaten de haren vast, alsof er huid naar binnen was gestulpt. Zoiets noemen we een Dermoid Sinus.

Een Dermoid Sinus is een defect in de embryonale ontwikkeling, waarbij de scheiding tussen huid en aanleg van het zenuwstelsel onvolledig is. De 'sinus' komt vrijwel uitsluitend voor op de denkbeeldige middenlijn tussen neus- en staartpunt en kan van de huid tot op het ruggenmerg lopen, of zoals in Puks geval, blind eindigen in het onderhuids weefsel. Een dergelijke aandoening is vrij zeldzaam bij honden.

Inmiddels is Puks haar weer helemaal aangegroeid en is er niets meer van te zien!
 

Puk dermoid na OK
Puk dermoid voor OK