Operatieverloop

Voordat de operatie begint wordt uw huisdier nogmaals grondig klinisch  onderzocht.  Dit heet een  pre-anesthetisch onderzoek. Dit is een extra controle om nogmaals te bevestigen dat uw huisdier in staat is om onder narcose te gaan. Voor risicopatiënten bestaan er extra veilige narcoseprotocollen.
De narcose begint meestal met een sedatie.  Dit kan door middel van een prikje in de spier of bloedvat. Vaak wordt er vervolgens een infuus aangesloten in de poot. Hierdoor hebben we een directe verbinding met het bloedvat waarmee we de bloeddruk op pijl kunnen houden. Ook kunnen we rechtstreeks medicijnen toedienen via het infuus, bijvoorbeeld antibioticum en een pijnstiller. De ogen worden gezalfd, dit  om te voorkomen dat deze uitdrogen tijdens de operatie.

Bij vrijwel alle  operaties  wordt uw huisdier geïntubeerd. Dit houdt in dat we via de keel een tube (soort flexibele slang) in de luchtpijp plaatsen. Zo kunnen we zuurstof en narcosegas (isofluraan) toedienen. Dit is een hele veilige narcose die ook snel weer is uitgewerkt als dit niet meer wordt toegediend. Ook kunnen we op deze manier uw huisdier bewaken.

In onze voorbereidingsruimte wordt daarna het operatiegebied ruim geschoren, gewassen en gedesinfecteerd. Nu pas gaat de patiënt door naar de operatiekamer. Daar wordt de patiënt aangesloten op het gasanaesthesieapparaat, en controleren we de ademhaling via de capnograaf.
Zo weten we altijd  hoe het met de patiënt gaat tijdens de narcose en kunnen we extra controle uitoefenen gedurende de operatie. 

Het is belangrijk om steriel te opereren. De chirurg en de assistente trekken hiervoor dan ook speciale kleding en handschoenen aan. De patiënt wordt nog een keer gedesinfecteerd en afgedekt met steriele doeken. Daarna worden alle instrumenten uitgepakt die nodig zijn voor de operatie waarna de operatie echt kan beginnen.  

Zodra we klaar zijn met de operatie wordt de patiënt weer naar de opnameruimte  gebracht. Het infuus blijft aangesloten totdat uw huidier goed wakker is. We controleren regelmatig hoe de recovery verloopt.

Wanneer uw huisdier lekker is uitgeslapen kan het weer wakker mee naar huis. U krijgt dan een adviesbrief mee waarin wat specifieke uitleg staat. Zo krijgt uw huisdier soms nog een paar dagen pijnstilling mee of mag het verband na een dag verwijderd worden.

Wij geven meestal geen kraag mee omdat veel dieren dit vervelend vinden. In plaats daarvan krijgen ze een Medical Pet Shirt® aan. Dit is een soort babyromper, maar dan voor honden/katten. Hierdoor wordt de wond bedekt, waardoor de kans klein is dat uw huisdier  aan de wond gaat likken / bijten. Wel is het belangrijk om bij thuiskomst  goed te letten op uw huisdier.

Bij vragen is het altijd verstandig om nog even te bellen.