urine onderzoek

Urineonderzoek

Wanneer uw huisdier klachten heeft bij het plassen of bijvoorbeeld meer plast dan normaal, wordt er vaak van u gevraagd om een beetje urine van uw huisdier op te vangen. Als u de urine meeneemt naar de praktijk kan de dierenarts of de assistente een urineonderzoek uitvoeren. Vaak kan het urineonderzoek bijdragen aan een snelle diagnose.

De urine onderzoeken wij op verschillende waarden. Zo wordt met behulp van een refractometer het soortelijk gewicht bepaald, dit is het concentrerend vermogen van de nier. Daarnaast kunnen we met behulp van een multistick de andere waarden bepalen zoals de pH, eventuele aanwezigheid van rode bloedcellen, eiwitten, bloedsuiker (glucose). Tevens wordt door ons de urine afgedraaid in de centrifuge en wordt het sediment onder de microscoop bekeken. Hierin kunnen we ook weer de rode bloedcellen tegenkomen maar ook ontstekingscellen (witte bloedcellen), tumorcellen en blaasgruis.

Uit het urine onderzoek kunnen we afleiden of uw huisdier een blaasontsteking heeft en wat hier de oorzaak voor kan zijn. Soms zetten we de urine op kweek. Zo kunnen we bij een bacteriële blaasontsteking kijken welke bacteriën in de urine aanwezig zijn en met welk antibioticum ze het beste te bestrijden zijn.

Het kan ook zo zijn dat er in de uitslag van het urineonderzoek aanwijzingen zijn voor een algemeen lichamelijk probleem. We kunnen uw huisdier dan verder onderzoeken en bijvoorbeeld door middel van een bloedonderzoek proberen erachter te komen wat er de precieze oorzaak is van de klachten.